CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN HỢP NHẤT

Địa chỉ: Số 99/23, Nguyễn Cửu Đàm, Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, TP. HCM, Việt Nam
Điện thoại: (+84) 28 3811 8653
(+84) 28 3811 8656
(+84) 28 3811 8683
Hotline: (+84) 908 407 631
Email: hopnhat@hopnhatme.com
Website: www.hopnhatme.com